värmepump

Värmepump Malmö - Din totalleverantör

Allt inom värmepumpar och lite till. Vi hjälper dig med:

  • Installation
  • Försäljning
  • Reparation
  • Felsökning
  • Rådgivning

Kontakta oss om du har några frågor, det är oftast både enklare och går snabbare när du ringer oss. Vårt telefonnummer är 010 555 91 74.

Du hittar även ett kontaktformulär på startsidan.

Vad är en värmepump?

En värmepump är en enhet som flyttar värme från en plats till en annan. Värmen absorberas vid källan och frigörs vid destinationen. Värmepumpar använder en vätska, vanligtvis vatten eller någon annan vätska, som arbetsvätska.

En värmepump använder en kompressor och en expansionsventil för att flytta värme mellan två objekt med olika temperatur. Kompressorn tar in lågtemperaturluft utifrån, komprimerar den och skickar den till förångarspolen (en liten radiator). Förångarspolen tar bort fukt från luften med hjälp av en fläktdriven kylvätskeslinga som absorberar en del av den latenta värmen från förångning av vatten. Detta förångade vatten kondenserar sedan till en vätska i en expansionsventil innan det återförs till kompressorns inlopp för återanvändning.

Den varma köldmedieångan lämnar förångarslingan och går in i en expansionsanordning eller en elektrisk värmare (beroende på vilken typ av system som används). Detta gör att dess tryck sjunker, vilket gör att den absorberar mer värmeenergi

Ring oss (Öppet 24/7)